© Powered by U&dW

 
tennis.jpg

facebook.png


Digitale nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Aanmelden


*

*

De Tennis Afdeling


De tennisafdeling is sinds 1991 lid van de KNLTB. Dit houdt in dat er ook kan worden deelgenomen aan KNLTB toernooien, die door andere verenigingen worden georganiseerd. Onze vereniging organiseerde tot op heden nog geen KNLTB toernooien.

Aankomend jaar 2016 bestaat onze tennis afdeling 50 jaar, en is onze vereniging dus precies 25 jaar KNLTB lid. Misschien dat dit jubileum aanleiding kan zijn om ook eens een keer een zg. KNLTB toernooi te organiseren op onze banen. Wij als tennisbestuur horen hier over graag uw ideeën en suggesties !


In het recente verleden heeft onze vereniging een aantal keren deelgenomen aan de zg voorjaarscompetitie van de KNLTB.
Deze, voor onze vereniging, relatief nieuwe activiteit vond plaats in de maanden april en mei. Daarbij wordt er 4x uit en 4x thuis gespeeld. Dit gebeuren vond veelal plaats op de zaterdag van 11 uur tot 16.00 uur. Mocht u interesse hebben dan bent u van harte uitgenodigd om de draad weer op te pakken. Neemt U hiervoor contact op met een bestuurslid van de tennisafdeling of informeer bij de KNLTB naar de mogelijkheden.


Als tennis lid ontvangt u regelmatig informatie , middels deze website , en via de email maar ook doormiddel van de papieren versie van het Gooinieuws. Daarnaast is er ook nog een zg. digitale nieuwsbrief welke u via uw mailadres krijgt toegezonden. U dient zich voor deze nieuwsbrief wel aan te melden . Zie hiervoor de homepage vandeze site, onder de kop; vereniging / Clubblad/Nieuwsbrief. Middels deze diverse media wordt u geïnformeerd over de tennisafdeling.  Nieuws aangaande toernooien, inschrijfformulieren, ingezonden  stukken, oproepen etc.


De toernooicommissie van de tennisafdeling SC 't Gooi organiseert jaarlijks zo'n vijf à zes toernooien. Deze toernooien mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen, omdat onder andere het gezelligheidsaspect een grote rol speelt.
Er worden in de zomermaanden verschillende toernooien gehouden. In het winter seizoen wordt 1 à 2 maal een indoor toernooi gehouden.


Verder wordt er elke dinsdagmiddag en avond + de donderdagmiddag getost, hetgeen ook in de winter (ijs en weder dienende) gewoon doorgaat.
Lees hier meer over bij het Tossreglement !


Tennisleden mogen meerdere ,malen per jaar een introducé meenemen:
uiteraard mag u ook proberen hem/haar lid te maken!
Het Introducé pasje is één dag geldig. De kosten zijn:

vanaf.   18 jaar       € 5,-  
    tot.   18 jaar       € 2,50


Deze pasjes kunt u vinden in het tennispaviljoen.
Na afloop van de tennispartij deponeert U het introducé pasje, ingevuld met uw naam, samen met het contante geld in de brievenbus naast het afhangbord.


De verlichting van de banen dient 's avonds na 23.00 uur uit te zijn.
Schrikt u niet, dit gaat automatisch als u het mocht vergeten !
Dit is een  bepaling van de gemeente 's Graveland.
De tennisbanen zijn, indien er niet gespeeld wordt, afgesloten (sleutel  twee maal omdraaien !) Dit doen wij om vandalisme tegen te gaan en om niet leden  te verhinderen te spelen. Ieder lid kan een tenniscomplex sleutel krijgen bij onze ledenadministratie, tegen een borg van € 12,- . Bij opzegging van het lidmaatschap dient u deze sleutel weer in te leveren op dit adres, waarna u de borg terugkrijgt. Bij verlies van de sleutel betaalt u weer € 12,- borg voor een eventuele nieuwe sleutel.


Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 31 december, van het lopend jaar, schriftelijk of middels Email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Zo niet, dan wordt automatisch aangenomen dat het lidmaatschap het volgende seizoen wordt voortgezet.
Bij opzegging van het tennis lidmaatschap na 1 januari zal € 20,00  KNLTB administratie kosten in rekening worden gebracht !


Zoals bij de meeste verenigingen draait ook de tennisafdeling van SC 't Gooi  enkel op vrijwilligers. Daar het elk jaar steeds moeilijker wordt om voor deze hoogst noodzakelijke werkzaamheden, leden te vinden, wordt er van u verwacht dat U zich minimaal 8 uur per jaar inzet voor dergelijke diensten.
Mocht u een voorkeur hebben voor bepaalde werkzaamheden binnen de  vereniging op basis van vrijwilliger, dan kunt U dat aangeven bij de tenniscommissie en/of dit aangeven op het inschrijfformulier !


Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat, of met één van de bestuursleden.combilogo-ajax-vrouwen-t-gooi-140x79.jpg