© Powered by U&dW

 
tennis.jpg

facebook.png


Digitale nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Aanmelden


*

*

Winterlidmaatschap

1) De winterleden worden geacht zich te houden aan de verplichtingen en regels die
     van kracht zijn voor de overige leden van de tennisafdeling van SC 't Gooi,
     zoals vastgelegd in het baanreglement.

2) De contributie bedraagt € 89,00 voor winterleden van 1 oktober tot en mei
     31 maart het jaar daarop.

3) Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

4) Een eventuele sleutel dient na het winterseizoen te worden ingeleverd bij de
     ledenadministratie of de penningmeester.

5) Alleen winterleden met speelsterkte " 8" mogen aan de toernooien meedoen.

6) Men krijgt geen Nieuwsbrief, maar men wordt wel middels het
     publicatiebord in het tennispaviljoen op de hoogte gehouden van het wel en
     wee van de tennisvereniging en eventuele interne mededelingen. Daarnaast is
     er natuurlijk de berichtgeving middels email en deze website !

7) Bij aanmelding voor winterlid dient de speelsterkte te worden vermeld.combilogo-ajax-vrouwen-t-gooi-140x79.jpg