© Powered by U&dW

 
tennis.jpg

facebook.png


Digitale nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Aanmelden


*

*

Historie

Het onstaan van de tennisafdeling van HVV 't Gooi


Half Februari 1966 vernam de heer C.L. Nollkämper bij de afdeling Sport en Jeugdzaken te Hilversum dat er nog twee tennisbanen te huur waren. Deze banen lagen op het gemeentelijk sportpark, evenwijdig aan de Soestdijkerstraatweg .
Hij heeft deze twee banen toen onmiddellijk voor HVV' t Gooi laten vastleggen en zijn vrouw gevraagd zo'n 16 leden bijeen te krijgen. Ook werd in het krantje een oproep gedaan voor tennisleden. Dit alles had tot gevolg dat op 25 april 1966 mevrouw W.A. Boot Colijn, de echtgenote van de toenmalige burgemeester,  het tennisseizoen 1966 met een fikse fore hand opende.


In eerste instantie was het een dames tennisclub, maar al snel waren ook de heren van de partij. De kosten voor het seizoen 1966 waren Hfl. 12,50. Er moest zelf voor een tennisracket en kleding worden gezorgd, maar de tennisballen werden door HVV 't Gooi verstrekt. Het huren van banen ging door, maar de behoefte aan eigen banen werd steeds groter. Nadat de Baseball & Softbal Club Hilversum het terrein op het sportpark had verlaten, startten in 1984 de eerste onderhandelingen van onze voetbalvereniging met de Dienst Sport, Recreatie en Jeugdzaken over de verdeling van de honkbalvelden.


In  januari 1987 kwam er schot in de zaak. De vereniging kon een oefenterrein  voor het voetballen gaan aanleggen en eind augustus zijn de leden van 't Gooi begonnen met de aanleg van de tennisbanen. Zo'n 87 leden hebben zich voor de aanleg  ingezet, en na 261 uur werk hadden we na 21 jaar onze eigen banen !


Na een paar jaar moesten wij deze banen alweer verlaten, want we verhuisden met z'n allen naar Berestein waar we twee prachtige banen direct naast de kantine terugkregen. In maart 1990 konden we daar dan ook onze eerste ballen slaan. In de tijd hierna heeft het tennisbestuur zich ingezet voor een derde tennisbaan. Deze werd juni 1992 officieel in gebruik genomen.combilogo-ajax-vrouwen-t-gooi-140x79.jpg