© Powered by U&dW

 
voetbal.jpg

Deze week
Volgende week
Periode
facebook.png

Digitale nieuwsbrief

U kunt zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Aanmelden


*

*

Opzeggen

Het lidmaatschap van SC 't Gooi wordt aangegaan voor minimaal een seizoen. Opzegging dient voor 15 juni van het lopende boekjaar schriftelijk te gebeuren. Dit kan alleen via het wijzigingsformulier verkrijgbaar bij de ledenadministratie of door een mailtje te sturen naar leden@sc-tgooi.nl. Opzeggen via een trainer of leider geldt niet.
 
Opzeggen lidmaatschap na 15 Juni  
• Opzegging voor 1 September 
‐ 50% van de contributie moet voldaan worden. Resterende  contributie is ineens  verschuldigd. Betaling 3 weken na opzegging 

• Opzegging vanaf 1 September  
-­ Gehele contributie is verschuldigd. Resterende contributie is ineens verschuldigd. Betaling 3 weken na opzegging  

Formeel einde lidmaatschap
Zodra alle financiele verplichtingen jegens de vereniging zijn voldaan: boetes tuchtzaken, lopende contributie gelden.combilogo-ajax-vrouwen-t-gooi-140x79.jpg