Sponsors

Paulus van Wetten stopt als Penningmeester

16 december 2021 16:30


Hoewel Paulus al had aangegeven om eind van dit seizoen te stoppen is hier onverwacht een eerder moment voor gekozen. De reden dat Paulus per direct zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neerlegt heeft te maken met een verschil van inzicht inzake bepaalde onderwerpen. Zijn besluit om te stoppen betreuren wij ten zeerste!

In een persoonlijke reactie laat Paulus weten; “Ik kijk met veel voldoening terug op de afgelopen 2,5 jaar, waarin ik de club als penningmeester heb mogen dienen. In deze periode heeft het bestuur de club weer aan het groeien gekregen en is de financiële positie sterk verbeterd. Uiteraard moet je als bestuur beslissingen nemen en daar kun je het eens of oneens mee zijn. Voor mij voelde het niet goed om door te gaan en mede verantwoordelijkheid te dragen voor besluiten waar ik niet volledig achter kan staan.

Mijn besluit om vroeger dan gepland het bestuur te verlaten is echter geen afscheid van de club. Ik blijf beschikbaar voor projecten, los van het bestuur, die op mijn pad komen. Daarnaast zal ik, totdat een ander mijn taken overneemt, de financiële zaken afhandelen.

Ik wens het bestuur alle succes toe bij de verdere uitbouw van onze mooie club”.

Het bestuur is Paulus heel veel dank verschuldigd en respecteert zijn keuze. Het vervult ons met trots dat we gezamenlijk een mooie periode hebben meegemaakt. Met als hoogtepunt de waardering om in de afgelopen ALV ‘als voltallig bestuur’ benoemd te zijn tot Leden van Verdienste.

Inmiddels hebben we Guus Aalbers (bestuurder sponsoring) bereid gevonden om samen met Paulus het lopende seizoen ‘financieel’ af te ronden. Tevens zijn we verheugd te melden dat Guus ons te kennen heeft gegeven de functie van Paulus als penningmeester over te willen nemen. Wij hopen in de komende ALV zijn voordracht tot nieuwe penningmeester te kunnen bekrachtigen.

Wij wensen Paulus binnen de club veel succes toe en waarderen het enorm dat hij bereid is om bepaalde werkzaamheden als vrijwilliger te blijven uitvoeren.


Namens het Bestuur,
Jolanda Osendarp, voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!