Sponsors

ALGEMENE LEDENVERGADERING donderdag 7 juni 2018.

26 mei 2018 23:15


Gaarne nodigt het bestuur alle leden en belangstellende uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 7 juni a.s . Aanvang 19.45 uur. Indien er op het aanvangstijdtip onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, dan wordt om 20.00 uur een nieuwe vergadering uitgeschreven.
Plaats: kantine SC ’t Gooi

AGENDA
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda; mededelingen en ingekomen stukken
3.    Goedkeuring beknopt  verslag ALV  2 februari 2018.
4.    Financiën:
       a. Goedkeuring contributies 2018/2019
       b. Goedkeuring begroting 2018/2019

5.    Bestuur:
a.    Conform rooster van aftreden treden af per 1-7-2018: 
        -    Florentina Hofman (accommodatiezaken) : herkiesbaar.
 NB: conform het rooster van aftreden treden in 2018 ook voorzitter en
 bestuurslid Voetballen af; dit betreffen thans echter vacatures.
 b.    Vacatures
         Status met betrekking tot de openstaande vacatures:
         -    Sponsoring: het bestuur stelt voor Michel Heukers te benoemen tot
              lid van het bestuur.
         -    Voorzitter:
         -    Voetballen:
         -    Communicatie:
         -    Algemeen lid:
NB: nadrukkelijk verwijst het bestuur naar het bulletin “Mijn Club” waarin expliciet wordt aangegeven op korte termijn completering van het bestuur noodzakelijk is. We vragen onze leden en ouders van jeugdleden derhalve uitdrukkelijk deze gezamenlijke verantwoordelijkheid op te pakken – en bij voorkeur vóór de ALV op 7 juni a.s. WIJ REKENEN OP JULLIE !!!!!                              

6.    Rondvraag

7.    Sluiting.
Toelichting:
Ag.pnt 3: verslag ALV 2 februari 2018  al eerder gepubliceerd en bijgaand.
Ag.pnt 4.a : gepubliceerd 31 mei 2018 website.
Ag.pnt. 4.b: beschikbaar tijdens vergadering.
Namens bestuur SC ’t Gooi
Jan Willem Hoogendoorn, secretaris.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!