Sponsors

Mededeling bestuur - Financieel Jaarverslag 2017-2018 en verslag Financiële Commissie

18 januari 2019 10:15


Beste Gooiers,
Het doet het bestuur een genoegen dat wij de leden kunnen mededelen dat SC ’t Gooi over het afgelopen boekjaar 2017-2018 een bescheiden doch positief resultaat heeft behaald van Euro 4.859
Daarnaast hebben we gedurende het seizoen onze kaspositie met in totaal Euro 16.770 kunnen verbeteren. Enerzijds door een sterke operationele cashflow (winst plus afschrijven minus investeringen) van Euro 20.797 en anderzijds als gevolg van een werkkapitaalmutatie van Euro - 4.027.

Belangrijk element hierbij was dat de in de 2017-2018 begroting opgenomen investeringen van het clubhuis pas na afloop van het boekjaar 2017-2018 zijn opgestart. Het goede nieuws is dat de gelden ook daadwerkelijk beschikbaar waren zodat ons onderhoudsteam tijdens de zomerreces de werkzaamheden hebben opgestart. Ze hebben geweldig werk verricht om de kantine en clubhuis op te knappen!

Deze investeringen en extra onderhoudskosten komen dan ook terug in het huidige boekjaar 2018-2019.

Tijdens de ALV van 19 december jl. heeft het bestuur de vastgestelde financiële jaarcijfers 2017-2018 gepresenteerd en toegelicht aan de leden. Gezien de vele projecten die bij de penningmeester lagen waren deze jaarcijfers ten behoeve van de controle door de Financiële Commissie (FC) later opgeleverd. Hierdoor was het voor de FC niet mogelijk om hun definitieve verslag aan de ALV van 19 december jl. voor te leggen.

Het bestuur wil via dit bestuursbericht het FC verslag over 2017-2018 alvast met de leden delen. Tijdens de ALV van juni 2019 zal het bestuur formeel decharge vragen aan de ALV voor het gevoerde (financiële) beleid voor het boekjaar 2017-2018.

Zoals gemeld zijn wij voortvarend gestart met de renovatie van het clubhuis. Er moeten zeer zeker nog meer zaken opgepakt worden en de renovatie van onze toiletgroep bij de kantine heeft hoge prioriteit. Daarbij heeft de club inmiddels ook een subsidie toegezegd gekregen van Euro 7.500 van de Zwaluwenactie van de KNVB voor de aanleg van een invalidentoilet in ons clubhuis. Daarnaast heeft het bestuur een obligatieplan gelanceerd, welke in de 2e helft van dit seizoen veel aandacht zal krijgen. Tot slot participeert onze club in Sportinvesteringsfonds in Hilversum, waarmee de club toegang krijgt tot goedkope financiering.

Ondanks alles zijn wij als club genoodzaakt om het strikte financiële beleid te continueren. SC ’t Gooi en alle sportverenigingen worden namelijk de laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met aanvullende eisen en verplichtingen vanuit de overheid, zoals wet- en regelgeving rondom hygiëne, veiligheid en milieu, echter deze zaken vergen extra financiële middelen en drukken daarom zwaar op onze begroting. Ook zaken zoals o.a. energiebelasting, assurantiebelasting en OZB zijn gestegen.

Mede n.a.v. in het FC verslag opgenomen advies rondom kantineprijzen en assortimentsbeleid heeft het bestuur deze week daarom besloten om de kantineprijzen aan te passen. Zie hiervoor de eerdere mededelingen van het bestuur op deze website.

Namens de leden van SC ’t Gooi dankt het bestuur de FC voor het verslag en de uitgevoerde werkzaamheden.

Het bestuur

11 januari, 2019

Verslag Financiële commissie seizoen 2017 / 2018
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!