Sponsors

1 JULI: ALGEMENE LEDEN VERGADERING (update)

27 juni 2021 21:30


Op 1 JULI 2021 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden.
Wij vinden de mening van onze leden heel belangrijk!! Wij hopen dan ook dat veel leden de ALV zullen bezoeken en mee gaan denken met datgene wat ter tafel komt.
Hopelijk kunnen veel leden hiervoor tijd vrij maken! De agenda is opgesteld en die informatie willen wij jullie niet onthouden.

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING

1. Opening
2. Mededeling/Ingekomen stukken
3. Vaststelling agenda
4. Goedkeuring beknopt verslag van de ALV van 7 juli 2020 

5. Financiën
- Vasstellen Jaarrekening 2019/2020 / Verslag financiële commissie
- Vaststellen contributies seizoen 2021/2022
- Vaststellen begroting seizoen 2021/2022 Penningmeester
 
   Pauze (15 minuten)

6. Bestuur
Conform het rooster van aftreden is aftredend:
- Jolanda Osendarp, Voorzitter, herkiesbaar
- Bibeane van Buuren, portefeuille Accommodatie en Horeca, herkiesbaar

Tussentijds afgetreden:
- Rene Tuinman, portefeuille Voetballen

Tussentijds aftredend:
- Amber Hildebrand, portefeuille Vrijwilligersbeleid, niet herkiesbaar.

Het bestuur vanaf 1 juli 2021 ziet er derhalve als volgt uit:
- Jolanda Osendarp, Voorzitter, portefeuille Voetballen Ad-Interim.
- Asli Tükenmez, Secretaris
- Paulus van Wetten, Penningmeester
- Bibeane van Buuren, portefeuille Accommodatie en Horeca. en Vice-Voorzitter.
- Guus Aalbers,  portefeuille Sponsoring.
- VACATURE: portefeuille Communicatie
- VACATURE: portefeuille Voetballen (twee bestuursleden Voetballen in bestuur)
- VACATURE: portefeuille Vrijwilligersbeleid.

Kandidaten voor de vacatures: graag melden bij de secretaris !! Indien er vóór de ALV kandidaten bekend zijn zullen deze gepubliceerd worden.
 
7. Informatie over Sportcampus Hilversum
8. Rondvraag
9. Sluiting   

Aanvang vergadering: 19:45 uur
Locatie: Clubhuis SC 't Gooi
Maximaal aantal bezoekers: 50 personen

Indien op het vastgestelde aanvangsuur het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt om 20.00 uur een nieuwe vergadering gehouden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!