Sponsors

Voorwaarden deelname Goois Winter Fair

Voorwaarden tot deelname aan ‘Goois Winter Fair’

 1. Deelnemen aan deze Kerstmarkt kan slechts indien het daarvoor bestemde inschrijfformulier volledig is ingevuld, ingestuurd en door de organisatie is ontvangen, op basis waarvan de organisatie akkoord is gegaan met uw deelneming en dit aan u schriftelijk per mail is medegedeeld. Daarnaast dient het inschrijfgeld volledig te zijn voldaan en gaat u akkoord met de voorwaarden.
 2. Deelname is geheel voor eigen risico.
 3. SC ’t Gooi, als organisator, kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de kraam of artikelen van de standhouder tenzij de schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of schuld.
 4. De standhouder is verantwoordelijk voor een goede dekking/verzekering.
 5. Het is niet toegestaan om op of bij de kraam een geluidsinstallatie te gebruiken noch lawaai te maken, tenzij u toestemming heeft van de organisatie.
 6. De organisatie zorgt voor sfeerverlichting. Het is de standhouder toegestaan om eigen verlichting op te hangen echter het gebruik van hele felle spaarlampen of led verlichting wordt afgeraden tenzij het onttrokken wordt aan het oog van het publiek.
 7. Het is niet toegestaan om de kraam al dan niet tegen betaling onder te verhuren aan derden. Ruilen van standruimte kan slechts na schriftelijke toestemming van de organisatie.
 8. Het is niet toegestaan om producten te verkopen die afwijken van hetgeen op het inschrijfformulier staan vermeld.
 9. De standruimte dient tijdens de openingstijden bezet te zijn. Uiterlijk 1 uur voor aanvang van de Kerstmarkt dient de kraam opgebouwd te zijn. Tevens moeten auto’s 1 uur voor aanvang van de Kerstmarkt van het complex zijn verwijderd.
 10. 10. U kunt uw auto/bus niet op P2 parkeren. P2 is bestemd voor bezoekers van de Kerstmarkt. Standhouders wordt vriendelijk verzocht de vervoermiddelen te parkeren op P2 of P3.
  De kerstmarkt is op loopafstand van ongeveer 300 meter. Parkeren is gratis.
 11. Waar mogelijk dient de standhouder de kraam in Kerstsfeer in te richten. De uitstraling moet netjes zijn. Daarnaast dienen de kramen rondom te worden afgerokt.
 12. Bij toewijzing van de kramen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de deelnemers. De eindbeslissing ligt bij de organisatie. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de kerstmarkt hoort u welk(e) kraamnummer(s) u heeft en waar u staat.
 13. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om tafels voor de kraam te plaatsen.
  Bij inschrijving dient u aan te geven of u meer ruimte wenst. Wij kunnen op aanvraag en eventueel onder voorwaarden toestemming verlenen.
 14. Indien u met etenswaren werkt, dient u zich te houden aan de hygiëne voorschriften, de voedselveiligheidseisen en te voldoen aan de eisen van de allergenen wet.
 15. Het is niet toegestaan om eerder af te bouwen of eerder dan de sluitingstijden te vertrekken. Indien er een dwingende reden is om eerder te vertrekken, dient u dit met de organisatie te bespreken op basis waarvan de organisatie al dan niet toestemming geeft. Indien u eerder afbouwt en/of vertrekt kunnen wij u een boete opleggen van € 150.
 16. De kramen blijven 3 dagen staan. U mag, geheel op eigen risico, uw kraam ingericht laten staan. Het complex wordt afgesloten en is met camera’s beveiligd. Er zal bewaking aanwezig zijn.
 17. U dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke snoeren, contactdozen en haspels. Contactdozen en haspels niet direct op de grond plaatsen, om kortsluiting bij eventuele regenval te voorkomen. Het is niet toegestaan om een waterkoker, koffiezetapparaat, elektrische verwarming of andere stroom vretende apparaten aan te sluiten op de stroomvoorziening.
 18. Indien u openvuur of gasbranders gebruikt, bent u verplicht om een goedgekeurde brandblusser in de buurt te hebben.
 19. Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden, zich niet houdt aan de hygiëne regels, of in strijd met de wet producten verkoopt, zijn wij gehouden u van de Kerstmarkt te verwijderen. In dat geval zullen de kosten voor deelname niet worden gerestitueerd.
 20. Indien u deelname tot 4 weken voor aanvang van de Kerstmarkt annuleert, bent u 25% van de deelname kosten verschuldigd. Annuleert u tot 2 weken voor aanvang van de Kerstmarkt dan bent u 50% van de deelname kosten verschuldigd. Bij annulering vanwege ziekte met een doktersattest bent u 50% van de deelname kosten verschuldigd als annulering binnen 2 weken voorafgaand aan de Kerstmarkt plaatsvindt. Bij annulering zonder doktersattest zal 100% van de deelnamekosten in rekening worden gebracht. Indien u zonder opgave van reden niet komt (no show) zal ook 100% van de deelnamekosten in rekening worden gebracht.
 21. De organisatie zal zorgdragen voor voldoende marketing en promotie activiteiten om ‘Goois Winter Fair’ onder de aandacht te brengen. Wij stellen het op prijs indien standhouders binnen hun eigen netwerk en Social Media kanalen dit ook doen.
 22. In alle gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, zal ingeval er zich problemen voordoen de eindbeslissing bij de organisatie liggen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!