Sponsors

Kabouters

Kabouter Aanmeldingsformulier 2020 - 2021 (Gnome application form)

Dit aanmeldingsformulier is uitsluitend bedoeld voor het aanmelden van 'kabouter'-leden. Dat zijn kinderen geboren vanaf 1-1-2014. Kosten lidmaatschap voor seizoen 2020-2021 bij aanmelding tot en met 31-1-2021: 50% (€37,50). Kosten bij aanmelding in februari 2021 40% €30), in maart 30% (€22,50), in april 20% (€15,-) en in mei 10% (€7,50). 


This registration form is to be used exclusively for the registration of 'gnome' members, i.e. children born 1-1-2014 or later. Membership costs for the 2020-2021 season: if registred prior to 1-2-2021 50% (€37,50), registration in February 2021 40% (€30,-), in March 2021 30% (€22,50), in April 20% (€15,-) and in May 10% (€7,50).

Ouders zijn verplicht om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten of misschien ander vrijwilligerswerk?


Parents are obliged to help organize activities or perhaps other volunteer work?

Indien het voor ouders financieel niet mogelijk is om contributie te betalen voor jeugdspelers bestaat er onder specifieke voorwaarden de mogelijkheid om via het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld Hilversum en Wijdemeren de contributie van het jeugdlid te voldoen. C. Steur coördinator Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Postbus 2512 1200 CM Hilversum telefonisch bereikbaar (06 814 10 155) op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur www.leergeldhw.nl coordinator@leergeldhw.nl


 


If it is not financially possible for parents to pay a contribution for youth players, there is the possibility under specific conditions to pay the contribution of the youth member through the Jeugdsportfonds or Stichting Leergeld Hilversum and Wijdemeren. C. Steur coordinator Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren PO Box 2512 1200 CM Hilversum can be reached by telephone (06 814 10 155) on Monday and Thursday from 10 a.m. to 12 a.m. www.leergeldhw.nl coordinator@leergeldhw.nl

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website, onze voetbalclubapp en de verenigingsfacebookpagina plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar wordt er verondersteld dat dit formulier en verklaring mede door de ouder of voogd ondertekend is geworden.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

U mag uw toestemming op elk moment schriftelijk intrekken - Hiervoor dient u een e-mail te schrijven naar de ledenadministratie: leden@sc-tgooi.nl

Voor de goede orde SC 't Gooi zal nooit zonder uw expliciete toestemming uw naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging verstrekken zodat zij u kunnen benaderen voor aanbiedingen en acties.

Wekelijks sturen wij per mail automatisch onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat o.a. het wedstrijdprogramma, belangrijke (bestuurs)mededelingen, algemeen 't Gooi nieuws en daarnaast alles wat wij graag aan abonnees willen communiceren. Wij willen ook nog wel eens een EXTRA nieuwsbrief sturen met daarin informatie die van belang is voor onze leden. Deze nieuwsbrief is  gratis omdat we graag willen dat iedereen dan op de hoogte is van wat er binnen de club speelt. Naast deze nieuwsbrief hebben we ook een SC 't Gooi app voor de mobiel. Razendsnel het laatste nieuws.
Wilt u de nieuwsbrief niet hebben, geef dit dan aan.


 


Every week we automatically send our newsletter by email. This newsletter includes the competition program, important (board) announcements, general 't Gooi news and also everything we would like to communicate to subscribers. We would also like to send an EXTRA newsletter containing information that is important to our members. This newsletter is free because we want everyone to be aware of what is going on within the club. In addition to this newsletter, we also have a SC 't Gooi app for the mobile. The latest news at lightning speed.
If you do not want the newsletter, please indicate this.

Leden verplichten zich bij wijziging van adres of e-mailadres dit door te geven aan de Ledenadministratie via de website middels het wijzigingsformulier. Ondergetekenden verklaart de hierboven vragen naar waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben genomen van de Statuten, het huishoudelijk reglement en het normenprotocol van de vereniging en zich met de inhoud ervan te kunnen verenigingen. Bovendien geven ondergetekenden toestemming om de gegevens op te nemen in de ledenadministratie van SC t Gooi en is akkoord met het betalen van het verschuldigde contributie, kledinggeld (v.a. seizoen 2019-2020) en inschrijfgeld via ClubCollect. SC 't Gooi voldoet aan de huidige eisen van de privacy-wetgeving. Ondergetekenden geeft door ondertekening van dit formulier toestemming om KNVB boetes te innen gedurende de duur van het lidmaatschap van het lid (uiteraard alleen van belang als uw kind later in officiële wedstrijden gaat spelen voor onze vereniging in de pupillen of junioren)* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!