Cookie beleid SC 't Gooi

De website van SC 't Gooi is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Notulen ALV 7 februari 2020

Notulen ALV 7 februari 2020

Beknopt verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 7 februari 2020

AGENDA
Aanwezig 32 leden (presentieboek)
1. Opening.
Voorzitter Jolanda Osendarp (JO) opent om 20.00 de vergadering. Voor de volgende overledenen wordt staand één minuut stilte gehouden:
Dirk van Eijk, Lid van Verdienste, jarenlang elftalleider lagere teams, vele kampioenschappen, heel lang lid van de veteranen commissie.
Harry Brouwer, afkomstig van Oranje Leeuwen (1e team) en later spelend in recreatieteams en trainingsgroep veteranen donderdag.
Gerda van der Wal, weduwe van Joop van der Wal, jarenlang bestuurder ’t Gooi en moeder van de veel te vroeg overleden Jon van der Wal, vicevoorzitter algemeen bestuur en sponsor met Ambiance van der Wal Zonwering.
Nico La Maitre, formeel geen lid meer maar speler van SC ’t Gooi, FC Hilversum en SC Gooiland; flinke impact op velen door de tragische gebeurtenissen op zaterdag 25 januari j.l.
JO schetst de belangrijkste ontwikkelingen bij de club. Goed eerste deel seizoen; ledengroei van ruim 100 leden; andere wind door de club. Groei maar ook kampioenen zoals de Veterinnen, mannen 30+ en de MO19-1. Terzake VR 1 en MO 19, waar bestuur afgelopen weken heel druk mee is geweest, besluit genomen dat MO 19-1 seizoen in eigen competitie afmaakt en tevens in wekelijkse nauwe samenwerking tussen staf van beide teams MO 19-1 speelsters leent. Via pitch bij de gemeente verenigingsondersteuning via NOC*NSF en KNVB gekregen. 1e Spiegelavond heeft plaats gevonden; door ontwikkeling van het kader nog meer regionale aantrekkingskracht krijgen; op korte termijn opstarten diverse bijeenkomsten. Op de 1e trainersavond hebben de trainers dankzij de dames van de kleding commissie een warme trainersjas ontvangen. Via onze communicatie enorme groei aantallen op onze socials. Uitbreiding van onze marketing tools om partnerships aan te gaan; taak voor ons nieuwe bestuurslid sponsoring Guus. Regelmatige aandacht in de media; profileren als actieve vereniging. Voorbeeld aanpak fietsverlichting project. Ook noemt JO het feit dat we inmiddels een rookvrije accommodatie hebben (Project Rookvrije Generatie) en dankt de leden voor hun steun in de uitvoering hierbij. Behalve vrijwel volledig bestuur ook op voetbalgebied diverse mensen opgestaan te participeren. Plannen om seizoen 20/21 te presenteren worden al voorbereid. Binnenkort selectie trainingsdata en per speelster/speler overleg met de desbetreffende coach/trainer. Vooral het speelgeluk van het kind hebben we hoog in het vaandel staan.
Club doet er weer toe, bestuur is zichtbaarder dan ooit dus de missie om als bestuur verbintenis aan te gaan met de leden is tot nu toe succesvol maar let op: met alleen vooruit kijken kom je verder en alleen als team hou je de punten op Berestein … met elkaar maken we de club.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Secretaris Jan Willem Hoogendoorn (JWH) geeft afmeldingen voor de ALV van Evelien Smallenburg, Leo IJsseldijk en Richard Griffioen door. Ingekomen stuk een memo van de Financiële Commissie (FC) wordt behandeld bij agendapunt 5.b.

3. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Beknopt verslag ALV 18 juni 2019.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. JWH licht nog toe dat onderwerp upgrade Statuten en Huishoudelijk Reglement komend jaar zal worden aangepakt. Een rondvraag punt uit die ALV inzake dug-outs op parkeerveld speelde ook recentelijk weer. Bibeane van Buuren (BvB) licht toe dat vanwege veiligheid de gemeente hier geen toestemming voor geeft; er wordt nog gekeken naar andere alternatieven. Dankzegging voor de verslaglegging aan Evelien Smallenburg.

5. Financiën.
a. Exploitatierekening 208/2019 en balans per 30-6-2019.
Nieuwe penningmeester Paulus van Wetten (PvW) presenteert op een inspirerende manier waar we financieel staan; in seizoen 18/19 Mannen 1 kampioen, hogere kantineomzet maar ook feestkosten; kledingplan uitgerold; uitstel groot onderhoud maar wel kantine opgeknapt; groei jeugdleden uitgebleven, maar mannen senioren wel toegenomen; hogere sponsor inkomsten maar veel éénmalig; alles resulterend in een positief financieel resultaat 2018/2019 . PvW licht de belangrijkste inkomsten- en kosten posten uitgebreid toe. Inkomsten 292k; kosten totaal 289 k; positief resultaat 3,5k. Na afschrijvingen 11k en investeringen 13k resulteert een positieve cashflow van 2k. Tevens licht PvW de balanspositie per 30-6-2019 toe: een positief Eigen Vermogen van 733k; geen schulden, met de toevoeging dat de waarde van een clubgebouw uiteraard wat discutabel kan zijn.
b. Verslag van de FC.
FC heeft boekhouding SC ’t Gooi 2018/2019 gecontroleerd; geen onregelmatigheden vastgesteld. De FC geeft het bestuur de volgende punten mee: attentie op begroten van sponsorinkomsten die ook ten goede komen aan de gehele vereniging in plaats van veelal bestemd voor een specifiek doel zoals een toernooi of een team. Ook aandacht voor specificatie van kosten van buitenlandse toernooien etc. FC roept op voorzichtig te zijn met begroten van ledengroei. FC vraagt ook alertheid voor kosten Mannen selectie. Investering heeft resultaat gehad. Gelukkig ook positieve weerslag op ambiance op zaterdag en de omzet – w.o. “Super Saturdays”. Bij kantineomzet is marge van 60% noodzakelijk, dus aandacht voor prijzen en assortiment. Veel geïnvesteerd in klein onderhoud door vrijwilligers; daardoor zéér acceptabele kosten; deze vrijwilligers verdienen een groot compliment. FC beveelt de ALV aan om het bestuur décharge te verlenen.
c. Décharge bestuur.
ALV onder applaus akkoord met décharge bestuur voor financiën 2018/2019. PvW betrekt hier nadrukkelijk oud penningmeester Egbert Jan Boertien bij (applaus).
d. Samenstelling FC
Voor seizoen 2019/2020 bestaat de FC ongewijzigd uit Richard Griffioen en Ronald Smallenburg. Naar aanleiding van een vraag van Loek Beun of er geen verplichting tot roulatie is, geeft JWH aan, dat dit in de Statuten niet opgenomen is. Dank aan de FC voor de prima samenwerking.
e. Begroting 2019/2020.
PvW presenteert De Aftrap, waarbij:
Waar staan we (financiën OK, buffers onvoldoende, complex 30 jaar oud, daling ledenaantallen bij voetbal gestopt, maar niet bij tennis, tafeltennis en donateurs, grote jeugdafdeling bij voetbal maar geen jeugd bij tennis en tafeltennis)
Maatschappelijke trends (duurzaamheid niet vrijblijvend maar wettelijk kader, leden willen flexibiliteit, sponsoring gaat richting partnerships en maatwerk).
Ambitie 1 Ledengroei (kaderontwikkeling, voetbaltechniek school, alternatieve lidmaatschappen, vrijwilligersbeleid, toename éénmalige events)
Ambitie 2 Verduurzaming. (Fase 1 LED verlichting binnen, bewustwording veldverlichting, waardoor 18% lagere elektra gebruik; fase 2 LED veldverlichting, tijdschakelaars koeling, bewegingsmelders kleedkamers, isolatie).
Ambitie 3 Sponsoring en acties.(toename bord/shirt sponsors, Vrienden loterij, verhuur velden, walking football, Club van 50).
PvW licht de volgende investeringen toe: LED verlichting velden excl. hoofdveld, WC vloeren, koffie machines, bewegings camera’s, verrijdbaar doel, bladblazer, fornuis/oven, camera SC ’t Gooi TV. Totaal € 97.650
PvW geeft aan dat het maken van een begroting halverwege het seizoen wat eenvoudiger is en licht met name contributies, personeelskosten inclusief een HJO, wedstrijdkosten en omzet kantine toe. Inkomsten 294k waarbij de forse groei van de contributies al gerealiseerd is; kosten 287k, waardoor positief resultaat 7k. Na afschrijvingen een operationele cash flow van 14k; na investeringen en financieringen bedraagt de cash flow 4k positief. Wel wijst PvW op feit dat hierin éénmalige bate ad. 12k in verband met verkoop tennisbaan in verwerkt is.
Gerrit Floor vraagt naar mogelijkheid van zonnepanelen. Is naar gekeken, doch gezien onderhoudsstaat van het dak van de kantine nu geen optie. Gerard Beun wijst op mogelijkheid van dak sporthal. Goed idee; gaan we na (PvW). Gerard Beun doet suggestie om b.v. bedrijven toernooien etc. aan te trekken. BvB geeft aan dat er al gebruik wordt gemaakt van scholen en bedrijven, maar speelt zich vaak af in zomerseizoen (alleen kunstgras beschikbaar).
ALV akkoord met de begroting 2019/2020
f. Goedkeuring investeringen.
Totale investeringsbedrag € 97,65k. Financiering: BOSA subsidie € 26,1k; lening Sport Investeringsfonds Hilversum 61,1k; overig via Club van 50 en eigen middelen. Terugverdientijden m.b.gt. LED investering (grootste deel van de investeringen) wordt door PvW toegelicht.
ALV akkoord met investeringen en financiering daarvan.

6. Bestuur.
JO licht de volgende mutaties toe: tussentijds afgetreden John van Leeuwen Portefeuille Voetballen. Dank aan John, maar nog steeds als vrijwilliger actief.
Aangetreden: Amber Hildebrand (AH) Portefeuille Vrijwilligersbeleid, Guus Aalbers (GA) Portefeuille Sponsoring en PvW Penningmeester. Amber en Guus, beiden al jaren voetballend bij de club, zorgen voor een extra positieve vibe en verjonging in het bestuur. Geweldig !. JO wenst allen veel succes. ALV akkoord met benoemingen.
Bestuur bestaat derhalve uit JO (voorzitter), Esther van Stralen (Communicatie/Vicevoorzitter), PvW (Penningmeester), René Tuinman (RT) (Voetballen), AH (Vrijwilligersbeleid, BvB (Horeca en Accommodatie), G.A. (Sponsoring) en JWH (Secretaris). Er resteert nog een vacature voor de 2e portefeuillehouder Voetballen.
7. Vaststelling Commissies.
AH gaat op een enthousiaste manier in op de eerste aanpak en verdere ideeën om binnen de club het Vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen. Daar heeft ze heel veel zin in. Vrijwilligers moet je laten doen waar ze zin in hebben en uiteraard op een passende plek of functie. Ze laat de bezetting van alle commissies de revue passeren: een lijst van circa 90 namen !! en daarnaast hebben we op de Voetbal Kader lijst ook nog circa 90 namen staan, dus we hebben circa 180 vrijwilligers !! Een geweldig aantal, alhoewel we ook nog diverse vacatures hebben.
Formeel gaat de ALV akkoord met de bezetting van de z.g.n. Statutaire Commissies, t.w. FC, Commissie van Beroep, Horeca Commissie, Accommodatie Commissie, Redactie Commissie, en Activiteiten Commissie.

8. Rondvraag.
Olga Lundgren: benadrukt dat Voetballen het hart van de vereniging is. Uitdaging, wil rol spelen in organisatie en gesprekken, behoefte aan interne communicatie, uitvallen HJO etc. RT geeft toelichting op herziening organisatorische structuur/organogram, verbeteringen via coördinatoren etc. Marco Stoops doet suggestie om met “periodiek tussenberichten te werken waar men mee bezig is etc.” JO geeft aan dat dit gaat gebeuren.
Egbert Jan Boertien vraagt naar de status van de privatisering groot onderhoud Berestein. BvB geeft aan dat men recentelijk de conclusie heeft getrokken dat dit thans niet haalbaar is. Veel werk dient door vrijwilligers te gebeuren; veel clubs hebben die niet hiervoor beschikbaar. Ook op basis van de offertes van de aannemers kon er geen goed terugverdienmodel worden opgesteld. Project door de verenigingen en de gemeente voorlopig in de ijskast gezet.

9. Sluiting
JO sluit om circa 21.45 uur de ALV onder dankzegging aan allen voor aanwezigheid en inbreng. Ze nodigt iedereen uit voor een drankje en een bitterbal
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!