Cookie beleid SC 't Gooi

De website van SC 't Gooi is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Notulen ALV 7 juli 2020

Notulen ALV 7 juli 2020

ALV 7 juli 2020.
Beknopt verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 7 juli 2020.
AGENDA
Aanwezig 42 leden (presentieboek)
1. Opening.
Voorzitter Jolanda Osendarp (JO) opent om 20.00 uur de vergadering. Geeft geïnspireerd een uitgebreid overzicht van het afgelopen seizoen. Begon prima, goede plannen, goede mensen, mooie energie. Het stoppen van HJO Patrick Dik wegens gezondheidsredenen werd soepel opgevangen door nieuwe HJO Remi Kegel. Daarna kwam Corona en kennen we de verschrikkelijke gevolgen. Ook bij onze club enkele mensen de dans niet ontsprongen zoals Berlinda, vrouw van Dennis, en Ruud onze trainer van MO17-1. Gelukkig hersteld. Ons oud-lid en prins Carnaval Wout van Ee vecht al vier weken op de IC voor zijn leven; wens Wout en zijn familie veel sterkte. Competities door de KNVB stil gelegd; geen promoties of degradaties. Ons complex was leeg. Het gevoel van gemis werd door een mooi filmpje van Maurice geweldig weergegeven.
Maar veel kracht in de club, snel schakelen, vrijwilligers keihard aan de slag toen er weer iets gedaan mocht worden; een mooie samenwerking en barterdeal met Pascalle van van Hellemond Sport; ook veel voordelen voor onze leden.
Weer leven op ons complex; SC ’t Gooi heeft zich dankzij haar top vrijwilligers ontzettend positief op de kaart gezet. Uiteraard ook forse financiële strop. Alles is anders geworden maar dat geldt niet voor het geel zwarte hart dat meer klopt dan ooit. Qua ledengroei in de lift, ook aan de jongenskant. Natuurlijk missen we kantine inkomsten en de vele toernooien die niet doorgingen, maar wij van SC ’t Gooi kunnen dit aan.
Helaas zijn er de afgelopen periode ons enkele leden ontvallen: Nico Stoops en Hans Visser sr. JO geeft een uitgebreide toelichting op hun verdiensten voor de club. Maar ook tennisleden Meindert Schuitema en Tine Hiddinga (moeder van ons lid en oud 1e elftaLspeler Dirk Hijneman) zijn ons ontvallen. Staand houdt de vergadering een minuut stilte,

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Secretaris Jan Willem Hoogendoorn (JWH) noemt afmeldingen voor de ALV van Evelien en Bert Smallenburg, Charina Roijter, Jerry Koning en Ronald Smallenburg. Verder heeft penningmeester Paulus van Wetten (PvW) een e-mail van Egbert Jan Boertien ontvangen met een aantal vragen en suggesties m.b.t. de financiën. Deze e-mail is tevens tegelijk naar de Financiële Commissie gezonden. Bestuur beschouwt het als ingekomen stuk en PvW zal bij agendapunt 5. Deze onderwerpen behandelen.

3. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Beknopt verslag 7 februari 2020.
JWH geeft aan dat dit verslag digitaal (website/nieuwsbrief) ook recentelijk verspreid is. Dug-outs op parkeerveld worden door de Gemeente niet toegestaan. Suggestie zonnepanelen op dak sporthal komt terug bij agendapunt 5. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiën.
5.a. Vaststellen contributies seizoen 2020/2021.
PvW licht het bestuursvoorstel toe: geen verhoging van contributies en kledingbijdrage voor voetbal, tennis, tafeltennis en dynamic tennis. Dit uiteraard gezien de Corona situatie waarbij iedereen al veel voor de kiezen heeft gekregen maar ook met het oog op onze concurrentiepositie. Verder uniformering van een drietal tarieven voor inschrijfgeld tot € 15. Ook allerlei categorieën als donateurs met en zonder stemrecht etc. worden vereenvoudigd tot één categorie: “niet spelende leden”. Ook de afgelopen seizoenen al toegepaste parttime regeling is van kracht en staat duidelijk opgenomen op de website; er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. PvW bevestigd de vraag van Marjon Zwaving dat na drie jaar een lid recht heeft op een nieuw tenue. Hij gaat nog na of er dan ook sprake dient te zijn van een nieuwe kledingovereenkomst. Olga Lundgren vraagt aandacht voor de in haar ogen hoge seniorencontributie. PvW beaamt dat, verlaging is geen optie, doch de concurrentie zal goed in de gaten worden gehouden.
De ALV gaat unaniem akkoord met het contributievoorstel.
5.b. Vaststellen begroting seizoen 2020/2021.
PvW geeft inleidend een overview van:
Waar staan we. Corona. 30 jaar oude complex met onderhoudsachterstand, gezonde ledengroei bij voetbal, gestage daling bij tennis, tafeltennis en donateurs; grote jeugdafdeling bij voetbal, vooral meisjes. Geen jeugd bij tennis en tafeltennis. Groot onderhoud, als er middelen zijn, aanpakken en geld niet op de bank laten staan; anders worden de onderhoudskosten steeds hoger.
Maatschappelijke trends. Lange termijn gevolgen Coronavirus ??, duurzaamheid ook wettelijk ingebed voor bedrijven en organisaties; mensen willen meer flexibiliteit en minder gebonden zijn aan club verplichtingen, op gebied van sponsoring uitdagend en steeds meer richting partnerships en maatwerk. Op gebied van duurzaamheid in fase 1 stappen gezet zoals led verlichting binnen doch in a.s. fase 2 wordt met name led veldverlichting uitgevoerd. Levert forse besparingen op; had al eerder moeten plaatsvinden.
Ledengroei. Werken aan clubgevoel en positieve sfeer, meer eigen jeugdkader opleiden, voetbaltechniekschool, professionalisering, walking football, alternatieve lidmaatschapsvormen, vrijwilligersbeleid, meer club events (voetbaldagen, proseccotoernooi & bitterballen toernooi, jeugdtoernooien, darttoernooien).
Ambitie 1: Ledengroei op koers: PvW geeft op het scherm uitgebreid inzicht in ledenbestand per 17-6-2019 en 1-7-2020. Forse groei betalende, actieve leden. Per 1-7-2020 een netto groei van + 72 gerealiseerd. Qua begroting nog een aantal nieuwe leden binnen te halen, doch dit is ten opzichte van de realisatie afgelopen seizoen in dezelfde periode 1-7/31-12 heel beperkt. Conservatieve insteek. Bij de vrijgestelde niet-spelende leden is er sprake van een flinke daling. Dat werd vooral veroorzaakt doordat de ledenadministratie op dit gebied niet betrouwbaar bleek; velen waar al lang geen lid meer of zelfs al jaren geleden overleden. Deze groep wordt door PvW en ledenadministratie nog nader geanalyseerd. Heeft voor de contributie inkomsten beperkte gevolgen.
Ambitie 2: Verduurzaming: fase 1 heeft door bewustwording veldverlichting een resultaat van 18% minder elektra verbruik opgeleverd. In a.s. fase 2. Aanleg LED-veldverlichting, bewegingsmelders kleedkamers en beperkte isolatiemaatregelen.
Ambitie 3: sponsoring en acties: groei in bordsponsors, teamsponsors en kledingsponsors. Vriendenloterij (belacties, team inspanning belonen), verhuur velden aan derden, Club van 50, en clubacties organiseren als compensatie voor Corona.
Investeringen en financiering, in vorige ALV al grotendeels goedgekeurd, worden nog even doorgenomen.
Begroting 2020/2021: PvW geeft aan dat het opstellen van een begroting met de huidige Corona gevolgen en onzekerheden bijzonder lastig is. PvW neemt de vergadering op hoofdpunten mee langs alle inkomsten en uitgave posten. Heeft gekozen voor een conservatieve aanpak: betaalde omzet kantine 50% van de normale omzet; ledenaantal 1-7-2020 vrijwel gelijk aan begrote aantal; geen groeitarget in sponsoring; de extra acties niet opgenomen; BOSA subsidies en Corona steunmaatregelen overheid voor een deel opgenomen. Bij de uitgaven rekening gehouden met professionaliseringsslag jeugdkader, schoonmaak in eigen beheer, kledingkosten na drie jaar in evenwicht met kledingbijdrage, minder inkoop horeca maar door meer eigen gebruik een druk op de overall marge.
Resteert een negatief resultaat van ruim € 16.000 doch PvW geeft aan dit als een Corona “nul scenario “te zien. Ruimte in groei leden, groei sponsoring, extra subsidies en compensatie, opbrengst extra club acties; tegenvallers mogelijk bij horeca omzet (40%/60% ??) , energieverbruik en schoonmaak.
Olga Lundgren vraagt of de ING sponsoring is opgenomen: PvW: Ja. Humphrey Saalberg stelt een vraag over groot onderhoud; dit is echter slechts heel beperkt opgenomen. Wel wordt gekeken naar de urgente dakrenovatie, hetgeen dan ook de mogelijke plaatsing van zonnepanelen mogelijk maakt. PvW komt nog terug op zonnepanelen op dak sporthal.
ALV gaat unaniem akkoord met de begroting 2020/2021 en applaus voor de heldere uiteenzetting door PvW.

“PAUZE “
In de pauze heeft de ALV ingestemd met de benoemingen van Willem Heinis (WH) tot Lid van Verdienste; Jaap Hofman (JH) tot Ere Lid en JWH tot Ere Voorzitter.
Na de pauze worden met uitgebreide toelichtingen en met applaus WH tot Lid van Verdienste en JWH tot Ere Voorzitter benoemd. GF en JH zijn niet aanwezig doch zullen hun onderscheiding binnenkort ontvangen.

6. Bestuur.
Amber Hildebrand (AH) en Guus Aalbers (GA) zijn conform rooster van aftreden aftredend en beiden herkiesbaar. Ondersteuning door ALV met applaus.
JWH treedt conform rooster van aftreden af en is niet herkiesbaar. Tot secretaris wordt benoemd Asli Tükenmez (AT) met applaus benoemd.
Tussentijds aftreden is Esther van Stralen, portefeuille Communicatie en Vicevoorzitter. Met applaus wordt zij bedankt voor haar bestuurswerk voor de club.
JO geeft aan dat Bibeane van Buren (BvB) de rol van Vicevoorzitter zal overnemen.
Het bestuur ziet er derhalve per 8 juli 2020 als volgt uit:
JO: Voorzitter; AT: Secretaris; PvW: Penningmeester; BvB: Accommodatie & Horeca en tevens Vicevoorzitter; René Tuinman (RT) Voetballen : AH: Vrijwilligersbeleid ; GA: Sponsoring
VACATURES: portefeuille Communicatie en Voetballen (twee bestuursleden Voetballen in bestuur/ waarneming door JO).
JO vraagt de ALV mogelijke kandidaten of geïnteresseerden door te geven aan AT.

7. Rondvraag.
Olga Lundgren geeft meer een statement af: “positieve vibe, jonge bestuursleden, cartrekkers, verbinding, rollen van JO en JH. Geen echte vraag.
Bianca Nieuwenhoven, nieuw bij de club via lidmaatschap van haar zoontje, geeft met emotie goede ervaringen weer qua opvang van nieuwe leden, omgaan met Corona regels, super top en voelt zich al helemaal thuis.

8. Sluiting
JO sluit om circa 22.00 uur de ALV onder dankzegging aan allen voor aanwezigheid en inbreng. Ze nodigt iedereen uit voor een drankje en een bitterbal. Applaus !!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!