Vrijwilligerstaken - SC 't Gooi

Vrijwilligerstaken

Vrijwilligerstaken

Aanmeldingsformulier Vrijwilligers

U kunt kiezen uit diverse soorten lidmaatschappen. Meerdere keuzes zijn mogelijk. Gaarne alle vragen van het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen

Dit is het hoofd e-mail adres van het aanmeldend kaderlid / vrijwilliger

Leden zijn verplicht enkele uren per seizoen vrijwilligerswerk te doen.


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website, onze voetbalclubapp en de verenigingsfacebookpagina plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar wordt er verondersteld dat dit formulier en verklaring mede door de ouder of voogd ondertekend is geworden.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

U mag uw toestemming op elk moment schriftelijk intrekken - Hiervoor dient u een e-mail te schrijven naar de ledenadministratie: leden@sc-tgooi.nl

Voor de goede orde SC 't Gooi zal nooit zonder uw expliciete toestemming uw naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging verstrekken zodat zij u kunnen benaderen voor aanbiedingen en acties.

Leden verplichten zich bij wijziging van adres of e-mailadres dit door te geven aan de Ledenadministratie via de website middels het wijzigingsformulier. Ondergetekenden verklaart de hierboven vragen naar waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben genomen van de Statuten, het huishoudelijk reglement en het normenprotocol van de vereniging en zich met de inhoud ervan te kunnen verenigingen. Bovendien geven ondergetekenden toestemming om de gegevens op te nemen in de ledenadministratie van SC t Gooi. SC 't Gooi voldoet aan de huidige eisen van de privacy-wetgeving. Ondergetekenden geeft door ondertekening van dit formulier toestemming om eventuele KNVB boetes te innen gedurende de duur van het lidmaatschap van het lid.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!