Sponsors

Verklaring omtrent Gedrag

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Conform bestuursbesluit dienen alle vrijwilligers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken. Via de secretaris wordt voor alle vrijwilligers een VOG "gereed gezet" dat wil zeggen dat de betrokken vrijwilliger via e-mail bericht ontvangt en daarna, na inloggen middels zijn of haar DIGID, het VOG kan aanvragen bij het ministerie van Justitie. Na ontvangst, het origineel s.v.p. inleveren bij de secretaris.

Voor vragen of meldingen m.b.t. nog te ontvangen VOG:
Asli Tukenmez, secretaris SC 't Gooi
06-53546871
aslitukenmez@hotmail.com

VERTROUWENSCONTACT PERSOON

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van SC 't Gooi is Linda van de Bunt. Linda is werkzaam als arts in het UMC te Utrecht als docent medisch technische vaardigheden.

Als VCP is zij het aanspreekpunt voor leden, die in vertrouwen met iemand willen praten of die een vraag hebben over seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, bedreiging, belediging of discriminatie. Ierdere sporter, ouder, trainer, bestuurder of vrijwilliger kan mij direct aanspreken op de club op bellen naar mijn mobiele nummer 06-46272961) of via e-mail: l.vandebunt@hotmail.com 

Indien ik niet bereikbaar ben is het mogelijk te bellen met de hulplijn seksuele intimidatie van het NOC*NSF : 0900-20255890.

Bij een melding zal ik tijd nemen voor een gesprek. Ik kan advies geven over de mogelijkheden van doorverwijzing en, desgewenst, het bestuur op de hoogte brengen. Het bestuur ondersteunt een veilig sportklimaat bij SC 't Gooi. De VCP is daar een onderdeel van.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!