Cookie beleid SC 't Gooi

De website van SC 't Gooi is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Aanvraagformulier lidmaatschap t/m 18 jaar

Aanvraagformulier lidmaatschap t/m 18 jaar

Aanvraagformulier lidmaatschap Jeugd t/m 18 jr. (2023 - 2024)

Na ontvangst van dit aanvraagformulier zullen wij de aanvraag in behandeling nemen. We gaan dan ook met name kijken in welke leeftijdscategorie de speler of speelster geplaatst kan worden. In sommige gevallen kan het zijn dat er bij een bepaalde leeftijdsgroep een overtal is aan spelers. In dat geval zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Graag alle vragen van het aanvraagformulier zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen.


After receiving this application form, we will process the application. We will therefore look in particular at which age category the player can be placed in. In some cases there may be an excess of players in a certain age group. In that case we will inform you. Please complete all questions on the application form as completely and truthfully as possible.

Het adres waar het lid hoofdzakelijk woont en bereikbaar is voor trainer of coach.


The address where the member mainly lives and can be reached by trainer or coach

Personen van 16 jaar en ouder dienen bij aanmelding een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij de ledenadministratie. Vermeld daarop zelf de woorden “Kopie voor Sc 't Gooi'. Uploaden kan ook - zie hierna.


Persons aged 16 and older must submit a copy of a valid ID to the member administration upon registration. Mention the words “Copy for Sc 't Gooi” yourself. You can also upload - see below

Kies bestandWijzigVerwijder

GEGEVENS BETALENDE OUDER


PAYING PARENT DETAILS

Via dit emailadres ontvangt u mails van ClubCollect inzake de contributieinning! Tevens zal dit email adres gebruikt kunnen worden door trainer en/of leider als het minderjarig lid geen eigen emailadres heeft.


Via this email address you will receive emails from ClubCollect regarding the collection of dues! This email address can also be used by the trainer and / or leader if the minor member does not have his own email address.
 
 
 
 
 
 

Uw emailadres bestemd voor trainer en of leider ingeval van eventuele calamiteiten


Your email address intended for the trainer and / or leader in case of any calamities

Art 3.1 HR: Bij SC 't Gooi bestaat de verplichting voor alle leden, die één of meerdere van de aangeboden sporten actief beoefenen, evenals voor de ouders van de minderjarige spelende leden, om jaarlijks een bijdrage te leveren aan de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging.


Art 3.1 HR: At SC 't Gooi there is an obligation for all members who actively practice one or more of the sports offered, as well as for the parents of the minor playing members, to contribute annually to the self-activity within the association.

In verband met het berekenen van eventuele familiekorting bij 2 of meer meespelende familie jeugdleden


In connection with calculating any family discount for 2 or more participating family youth members

Indien het voor ouders financieel niet mogelijk is om contributie te betalen voor jeugdspelers bestaat er onder specifieke voorwaarden de mogelijkheid om via het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld Hilversum en Wijdemeren de contributie van het jeugdlid te voldoen. C. Steur coördinator Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Postbus 2512 1200 CM Hilversum telefonisch bereikbaar (06 814 10 155) op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur www.leergeldhw.nl [email protected]


If it is not financially possible for parents to pay a contribution for youth players, there is the option, under specific conditions, to pay the contribution of the youth member through the Youth Sports Fund or Stichting Leergeld Hilversum en Wijdemeren. C. Steur coordinator Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren PO Box 2512 1200 CM Hilversum can be reached by telephone (06 814 10 155) on Monday and Thursday from 10 am to 12 noon www.leergeldhw.nl [email protected]

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op de website, onze voetbalclubapp en de verenigingsfacebookpagina plaatsen.
Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar wordt er verondersteld dat dit formulier en verklaring mede door de ouder of voogd ondertekend is geworden.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

U mag uw toestemming op elk moment schriftelijk intrekken - Hiervoor dient u een e-mail te schrijven naar de ledenadministratie: [email protected]

Voor de goede orde SC 't Gooi zal nooit zonder uw expliciete toestemming uw naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging verstrekken zodat zij u kunnen benaderen voor aanbiedingen en acties.

Wekelijks sturen wij per mail automatisch onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat o.a. het wedstrijdprogramma, belangrijke (bestuurs)mededelingen, algemeen 't Gooi nieuws en daarnaast alles wat wij graag aan abonnees willen communiceren. Wij willen ook nog wel eens een EXTRA nieuwsbrief sturen met daarin informatie die van belang is voor onze leden. Deze nieuwsbrief is  gratis omdat we graag willen dat iedereen dan op de hoogte is van wat er binnen de club speelt. Naast deze nieuwsbrief hebben we ook een SC 't Gooi app voor de mobiel. Razendsnel het laatste nieuws.
Wilt u de nieuwsbrief niet hebben, geef dit dan aan.


Every week we automatically send our newsletter by email. This newsletter includes the competition program, important (board) announcements, general 't Gooi news and also everything we would like to communicate to subscribers. We would also like to send an EXTRA newsletter containing information that is important to our members. This newsletter is free because we want everyone to be aware of what is going on within the club. In addition to this newsletter, we also have a SC 't Gooi app for the mobile. The latest news at lightning speed. If you do not want the newsletter, please indicate this.


 

Leden verplichten zich bij wijziging van adres of e-mailadres dit door te geven aan de Ledenadministratie via de website middels het wijzigingsformulier. Ondergetekenden verklaart de hierboven vragen naar waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben genomen van de Statuten, het huishoudelijk reglement en het normenprotocol van de vereniging en zich met de inhoud ervan te kunnen verenigingen. Bovendien geven ondergetekenden toestemming om de gegevens op te nemen in de ledenadministratie van SC t Gooi en is akkoord met het betalen van het verschuldigde contributie, kledinggeld (v.a. seizoen 2019-2020) en inschrijfgeld via ClubCollect. SC 't Gooi voldoet aan de huidige eisen van de privacy-wetgeving. Ondergetekenden geeft door ondertekening van dit formulier toestemming om KNVB boetes te innen gedurende de duur van het lidmaatschap van het lid.


In the event of a change of address or e-mail address, members undertake to notify the Member Administration via the website using the change form. The undersigned declare that they have truthfully answered the above questions, that they have read the Articles of Association, the rules of procedure and the standards protocol of the association and that they are able to associate themselves with their content. In addition, the undersigned give permission to include the data in the membership administration of SC t Gooi and agree to pay the membership fee, clothing fee (from season 2019-2020) and registration fee through ClubCollect. SC 't Gooi meets the current requirements of privacy legislation. By signing this form, the undersigned gives permission to collect KNVB fines for the duration of the member's membership.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!